Portafoli

Protecció i seguretat

Guants, sabates, casc, arnés, ulleres, mascaretes.

Racordatge

Accesori PVC, llautó, inox, galvanitzat, negre, cobre.

Acoblaments

Tot tipus d’acoblaments industrials.

Lubricants

Olis, greixos i sprays per tota mena de necessitat.