Portafoli

Compresors

De pistó, cargol, insonoritzats, refredadors d’aire, dipòsits.

Transmissió

Pinyons i cadenes, engranatges mòdul i fabricacions especials

Cargoleria

Inox, cincada, negra, mètric i whitworth.

Tall

Broques, mascles, mandrins, freses amb Hss i titani.